0487-745003

Zet leren en ontwikkelen op de kaart

28 november 2023 \ Van Kraaij Educatie \ door Inja Pater

Het belang van leren en ontwikkelen in jouw organisatie Helaas zien we dat leren en ontwikkelen van medewerkers vaak geen hoge prioriteit heeft in een organisatie. Daarom willen we organisaties graag laten inzien waarom het leren en ontwikkelen van medewerkers wél hoog op de agenda moet staan. Een prettige leercultuur Steeds meer mensen hechten belang.. Meer lezen

Het belang van leren en ontwikkelen in jouw organisatie

Helaas zien we dat leren en ontwikkelen van medewerkers vaak geen hoge prioriteit heeft in een organisatie. Daarom willen we organisaties graag laten inzien waarom het leren en ontwikkelen van medewerkers wél hoog op de agenda moet staan.

Een prettige leercultuur

Steeds meer mensen hechten belang aan persoonlijke ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat 89% van de medewerkers het belangrijk vindt om zich te ontwikkelen via opleidingen, maar slechts 56% heeft dat daadwerkelijk ook gedaan. Medewerkers die zichzelf willen ontwikkelen en daarvoor de ruimte en faciliteiten krijgen, zijn gelukkiger. Alleen al wanneer een medewerker het verlangen heeft om zijn competenties te vergroten, duidt dat op een hoog welbevinden. Organisaties moeten het ontwikkelen wel faciliteren.

“Om medewerkers die zich willen ontwikkelen tegemoet te komen, is het belangrijk om niet alleen te focussen op de doelen die zij zichzelf stellen, maar ook een werkomgeving te creëren die hen ondersteunt in hun ontwikkeling en die hen ruime leermogelijkheden biedt.” dat stelt organisatiepsycholoog Arjan van Dam.

Een positieve werkcultuur

Het vervullen van vacatures is in tijden van een krappe arbeidsmarkt voor iedereen
een uitdaging. Daar komt bij dat steeds meer generaties niet simpelweg meer over te halen zijn met een dik salaris. Sterker nog, uit een onderzoek onder 1400 medewerkers blijkt dat 65% ontwikkelingsmogelijkheden prefereren boven een hoog salaris.

Wat vinden huidige en toekomstige medewerkers nog meer belangrijk? Een balans tussen werk en privé met voldoende thuiswerkmogelijkheden bijvoorbeeld. Een zekere keuzevrijheid in waar, hoe, wanneer ze werken, maar ook hoe ze een extra bonus of ontwikkelbudget kunnen besteden. Daarnaast hechten ze veel waarde aan doorlopende aandacht en feedback van een leidinggevende in plaats van een of twee keer per jaar tijdens een gesprek. Kortom, behoeften veranderen en
leren wordt belangrijker.

Door ambassadeurs aan te wijzen binnen je organisatie, kun je nieuwe medewerkers werven en de huidige medewerkers langer aan boord houden. Wat zijn dan de beste ambassadeurs? Dat zijn de medewerkers die trots zijn op hun organisatie, hun werk belangrijk vinden, plezier hebben én tevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden.

Tevreden medewerkers

Tevreden medewerkers zorgen voor betere resultaten en het behalen van organisatiedoelen. Steeds vaker gebruiken managers hiervoor de methodiek van ‘performance management’. Daarbij is
aandacht voor persoonlijke doelen en het behalen van resultaten. Zo zorg je gezamenlijk dat de organisatie verder groeit.

Ook zien we de functie van ‘Chief Happiness Officer (CHO)’ langzaam overwaaien uit Amerika. Er is steeds meer wetenschappelijke onderbouwing dat organisaties met gelukkige medewerkers beter presteren, een lager ziekteverzuim hebben en zelfs minder verloop hebben. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat tevreden medewerkers meer winst behalen en voor een hogere omzet zorgen. Die hogere prestaties zijn wel relatief, een gelukkig gevoel kan namelijk snel weer vervliegen. Dus een enkele interventie op korte termijn is niet de oplossing. Als organisatie moet je echt structureel investeren in de vitaliteit van je teams. Dit gaat het beste wanneer dit gekoppeld is aan een strategie. 

Wendbaarheid

Een veel voorkomende term als het gaat om wendbaarheid is de VUCA-wereld waarin we leven. Deze wordt gekenmerkt door complexiteit en onvoorspelbaarheid. De vier letters van de afkorting staan voor de Engelse termen: Volatile (snel veranderend), Uncertain (onzeker), Complex (ingewikkeld) en Ambiguous (vaag, dubbelzinnig).

Als management kun je hier een visie op uitstippelen, maar in de praktijk komt het vaak neer op actie-reactie. De mate waarin het lukt met een VUCA-wereld om te gaan en wendbaar te zijn, hangt af
van de capaciteiten van je medewerkers. Uiteindelijk zijn het de medewerkers die wel of niet in staat blijken om in een nieuwe werkwijze te functioneren die past in de huidige tijd. De beste manier om met een VUCA-wereld om te gaan, is continu leren.

Leren en ontwikkelen

Willen jouw teams ook meer leren en zich verder kunnen ontwikkelen? Het antwoord hierop is eigenlijk altijd: ‘ja’! Het is simpelweg een mindset die de mens heeft. Leren en ontwikkelen geeft ontzettend
veel voldoening, omdat je bijdraagt aan een ander en aan jezelf. Het brengt jouw organisatie verder wanneer dit de tendens is binnen je organisatie. Toch is het niet zo vanzelfsprekend dat het leren en ontwikkelen ook daadwerkelijk plaatsvindt én wat het oplevert. Er zijn genoeg redenen die dit proces voor medewerkers kunnen bemoeilijken: te veel of te weinig keuze in leermogelijkheden, gebrek aan tijd, gebrek aan duidelijkheid of het toegewezen ontwikkelbudget niet durven besteden.

Hierdoor merken we dat het gevolg is dat binnen veel organisaties de investeringen
in persoonlijke ontwikkeling afnemen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling! We willen samen met jou in gesprek om te inventariseren wat de wens van jouw medewerkers is. Hierna stellen we een plan op en nemen we de eerste stappen naar een permanente leercultuur. Neem contact met ons op via info@vankraaijeducatie.nl of bel met 0487-745003.

Blijf up-to-date met
onze nieuwsbrief!