Algemene voorwaarden en Gedragscode


Van Kraaij Educatie hanteert de algemene voorwaarden van NRTO. De NRTO heeft de algemene voorwaarden richting de consumenten afgestemd met de Consumentenbond. Als een brancheorganisatie én een consumentenorganisatie zich gezamenlijk over algemene voorwaarden buigen, ontstaan evenwichtige voorwaarden, dat is in belang van zowel de ondernemer als de consument.
Van Kraaij Educatie onderschrijft de gedragscodes van de NRTO. Er zijn twee soorten gedragscodes: een voor de consumentenmarkt en een voor de zakelijke markt.

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

• Zorgvuldigheidsbeginsel
• Rechtszekerheidsbeginsel
• Redelijkheidsbeginsel
• Betrouwbaarheidsbeginsel
• Kenbaarheidsbeginsel

Download hier de documenten:

Algemene voorwaarden consumentenmarkt
Algemene voorwaarden zakelijke markt
Privacybeleid
Gedragscode consumentenmarkt
Gedragscode zakelijke markt
Klachtenprocedure
Top
Van Kraaij Educatie