0487-745003

Keurmerken

Keurmerken

Keurmerken Van Kraaij Educatie

Van Kraaij Educatie heeft twee keurmerken ter erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. 

Het NRTO-keurmerk

Van Kraaij Educatie bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat wij voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

CRKBO Geregistreerde Instelling

Van Kraaij Educatie is een CRKBO Geregistreerde Instelling. In het CRKBO Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Erkend Leerbedrijf

Van Kraaij Educatie is een Erkend Leerbedrijf. Als erkend leerbedrijf dragen we bij aan de toekomst van het vakmanschap. 

Heb je nog vragen?

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.