0487-745003

Klantcase – Groeisaam

15 oktober 2021 \ Professionele Ontwikkeling \ door Shanna van Rossum

Als werkgever wil je je medewerkers in staat stellen om op de juiste manier met computerprogramma’s te kunnen werken. Het lijkt vaak vanzelfsprekend dat medewerkers meegaan met alle nieuwe functionaliteiten van programma’s. Vaak leren mensen het zichzelf aan, maar kunnen ze nog veel efficiënter werken en meer tijd besparen. Groeisaam, een scholengemeenschap in West Maas.. Meer lezen

Als werkgever wil je je medewerkers in staat stellen om op de juiste manier met computerprogramma’s te kunnen werken. Het lijkt vaak vanzelfsprekend dat medewerkers meegaan met alle nieuwe functionaliteiten van programma’s. Vaak leren mensen het zichzelf aan, maar kunnen ze nog veel efficiënter werken en meer tijd besparen.

Groeisaam, een scholengemeenschap in West Maas en Waal, Druten en Beuningen, wilde medewerkers de mogelijkheid bieden om beter te werken met diverse Office Programma’s.  Groeisaam heeft daarom het afgelopen jaar in samenwerking met Van Kraaij Educatie een maatwerktraject ontwikkeld voor medewerkers. De reden van Groeisaam om voor Van Kraaij Educatie te kiezen, was de fijne samenwerking in het verleden en de korte lijntjes doordat ze in hetzelfde gebouw gevestigd zijn.

Het maatwerktraject

Groeisaam verzorgt onderwijs op 23 basisscholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Leraren die voor de klas staan moeten ook mee met de digitalisering. Een laptop of tablet is tegenwoordig niet meer weg te denken in het basisonderwijs. Deze digitalisering verwacht ook van docenten goed te kunnen werken met diverse Office programma’s. De programma’s kennen veel mogelijkheden en functionaliteiten en niet alle medewerkers kunnen hier gemakkelijk hun weg in vinden.  Bovendien is Groeisaam onlangs overgestapt naar een nieuwe SharePoint en Teams omgeving wat voor sommige medewerkers ook weer wennen is.

Op basis van deze aanleiding is er samen met Van Kraaij Educatie een maatwerktraject samengesteld. Het doel was om medewerkers te helpen bij hun moeilijkheden met de programma’s en ze er beter mee te kunnen laten werken. Het maatwerktraject is specifiek bedoeld voor de mensen die er behoefte aan hebben en zichzelf verder willen verdiepen.

Voor het samenstellen van het maatwerktraject is goed gekeken naar de behoeften van medewerkers en de niveauverschillen. Het was belangrijk dat er tijdens de cursussen precies werd ingegaan op de situatie van medewerkers. Er is daarom specifiek gekeken naar de programma’s en functies die medewerkers bij Groeisaam effectief kunnen inzetten tijdens hun werk. De programma’s moeten namelijk ondersteunend zijn en het werk makkelijker maken.

Van Kraaij Educatie heeft zich in het voortraject verdiept in de situaties van medewerkers bij Groeisaam. Een programma dat opkomend is binnen het onderwijs en veel nieuwe mogelijkheden biedt is OneNote Classbook. Het was voor Groeisaam belangrijk dat dit onderdeel werd van het maatwerktraject.

Er is voor gekozen om de cursussen op te delen in verschillende programma’s. Het maatwerktraject bestond uit de volgende onderdelen:

  • Basiscursus Microsoft 365
  • Cursus Microsoft Teams
  • Cursus OneNote Classbook

Het resultaat

De cursussen zijn in kleine groepjes gegeven. Medewerkers konden zich vrijwillig inschrijven voor een cursus via een ticketsysteem. De cursussen zijn op verschillende momenten in de week gegeven. Dit was prettig  omdat  iedereen een moment kon kiezen, dat goed aansloot op hun eigen werkrooster. Er was ook een mogelijkheid om ’s avonds deel te nemen aan een cursus.

De cursussen hebben ervoor gezorgd dat medewerkers van Groeisaam,  die daar behoefte aan hadden, beter hebben leren werken met de Office programma’s. Uiteindelijk hebben ongeveer 100 mensen deelgenomen aan de cursussen.

Dirk Grutters, groepsleerkracht en bovenschools ICT-coördinator bij Groeisaam,  kijkt positief terug op het traject: ‘’Van Kraaij Educatie kan maatwerk bieden. Wij als organisatie hebben het gevoel leidend te zijn in hoe het eruit moet zien en Van Kraaij Educatie vult dat goed aan met hun expertise. Het was fijn dat er tijdens de lessen precies in werd gegaan op de functionaliteiten die voor de medewerkers handig waren ter ondersteuning van hun werk. Van Kraaij Educatie is erg gedreven om mensen nieuwe dingen te leren, en doen dat met enthousiasme.’’

De cursussen hadden ook positieve effecten binnen de organisatie, aldus Dirk. ‘’De ervaringen van de cursisten waren positief. Medewerkers praatten erover met elkaar. Collega’s gingen elkaar helpen en dat zorgde voor positiviteit binnen de organisatie en op school.’’

TIP voor andere bedrijven

De tip van Dirk Grutters voor andere bedrijven: ‘’Ik adviseer bedrijven goed te kijken naar de behoefte van het personeel en hun niveau. Op basis daarvan kun je met Van Kraaij Educatie in gesprek gaan om een traject samen te stellen dat goed aansluit op de behoeftes van het personeel.’’ ‘’Ik raad Van Kraaij Educatie aan, omdat ze een goede expertise hebben, op maat cursussen aanbieden en zich graag willen verdiepen in het bedrijf en willen meedenken in het ontwikkelen van maatwerk scholing.’’

Wil jij meer informatie over de mogelijkheden van een maatwerktraject bij Van Kraaij Educatie? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Blijf op de hoogte