0487-745003

Waar vind je je documentnummer?

ID-kaart/Paspoort
Je documentnummer vind je op je legitimatie en staat rechts van uw naam onder het kopje ‘documentnummer’. Een documentnummer bestaat uit 9 tekens.

Rijbewijs
Op een Nederlands rijbewijs kun je het documentnummer onderaan de voortkant van het rijbewijs vinden. Bij dit nummer staat ook het nummer 5.