0487-745003

Doorlichting

Laat een toekomstgericht opleidings- en
ontwikkelplan voor jouw bedrijf maken.

Jouw organisatie doorlichten?

Je kunt SLIM-subsidie aanvragen om een externe adviseur in te schakelen om jouw bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht, opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar jouw bedrijf vervolgens direct mee aan de slag kan.

Strategisch plan

De veranderingen op de arbeidsmarkt (denk aan steeds verdergaande technologische mogelijkheden, robotisering en digitalisering) kunnen invloed hebben op de benodigde vaardigheden en organisatiestructuur van je bedrijf. Voor de strategische planning van je bedrijf kan het nuttig zijn om eens in de zoveel tijd inzichtelijk te krijgen wat de veranderingen betekenen voor je organisatie en medewerkers.

Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel en de omgeving waarin je bedrijf opereert. Een plan laat niet alleen de huidige stand van zaken zien, maar kijkt ook naar de gevolgen van trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering. Hierbij is specifiek aandacht voor de verwachte benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers. Het plan bevat een maatwerkadvies waar je bedrijf direct mee aan de slag kan.

Vrijblijvend intakegesprek

Roxy, SLIM-adviseur

Heb je nog vragen?

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.