Programma voor Training voor Leidinggevenden


Wat kun je verwachten aan resultaten gedurende en na het trainingstraject?
De deelnemers:

• Stellen zich zelfbewuster op
• Stellen gerichter en meer open vragen
• Luisteren met meer aandacht
• Bereiden zich beter en schriftelijk voor
• Communiceren duidelijker beslissingen en ‘slecht nieuws’
• Delegeren en controleren met positieve intenties
• Evalueren met een positieve grondhouding
• Coachen hun medewerkers persoonlijk en intensief
• Ontvangen en geven op constructieve wijze feedback
• Gaan positief met veranderingen, klachten en conflicten om

Programma in hoofdlijnen
Communicatie: een kwestie van vragen stellen en actief luisteren!
Vragen stellen, een essentieel onderdeel van communicatie. Het verschil tussen open en gesloten vragen kennen we wel, maar het juist toepassen van die twee type vragen, dat is wat anders! Actief luisteren is meer dan alleen maar horen wat er gezegd wordt. Om welke attitude gaat het hier? Korte oefeningen.
Gewenst resultaat:: juiste vragen op het juiste moment kunnen stellen en aandachtig luisteren tot en met de laatste druppel.

Communiceren van (lastige) beslissingen
Waaraan herkent men een sterke manager? Aan de manier van beslissingen communiceren. Wat veroorzaakt demotivatie bij medewerkers? Enkele grote oefeningen.
Gewenst resultaat: direct, open en eerlijk communiceren en voorkomen van weerstand.

Motivatie
Wat zijn de concrete tools om anderen te motiveren? Wat is bron nummer 1 van motivatie? Oefeningen om te analyseren. Hoe gebruiken we ze?
Gewenst resultaat: Inzicht in de ontwikkelingsfase van hun medewerkers en met die kennis situationeel leiderschap tonen door op maat te sturen, begeleiden, steunen en delegeren.

Het functioneringsgesprek als evaluatiegesprek
De rol van de coach of manager wordt steeds belangrijker. Wat zijn verschillen tussen een manager en een coach? Wat zijn didactische en persoonlijk kwaliteiten die een goede coach of manager moet bezitten, wil hij in staat zijn het beste uit zijn mensen naar boven te halen? Persoonlijke oefeningen.
Gewenst resultaat: functioneringsgesprek voeren als een manager en coachingsgesprekken voeren als een coach en de ander in het gesprek centraal stellen.

Complimenteren
Een instelling of een techniek? Wat is het verschil tussen een compliment en een positieve opmerking? Wat zijn voorwaarden voor een goed compliment? Hoe maken we een compliment passend bij de ander en onszelf? Praktische oefeningen.
Gewenst resultaat: oprecht uitspreken van waardering en daardoor het versterken van het zelfbeeld van de medewerkers.

Feedback, een kwestie van geven en nemen
Wat is onze eerste reactie wanneer we ons aangevallen voelen? Hoe beheersen wij agressie van buitenaf en houden we de conversatie op een volwassen peil? Hoe kunnen we zo feedback geven dat de ontvanger het waardeert als een cadeautje? Oefeningen in de groep. Analyse en conclusie.
Gewenst resultaat: assertief kunnen optreden met respect voor de ander.

Controle
Wat is ons beeld van deze dagelijks terugkerende management- en motivatieactiviteit? Hoe kunnen we op een positieve en constructieve wijze controleren? Korte oefening.
Gewenst resultaat: oppakken van deze belangrijke verantwoordelijkheid en met respect alert en kritisch zijn.

De correctie
Op welke motiverende wijze houden we correctiegesprekken, wanneer medewerkers afwijken van de principes van de organisatie? Doel: motiveren en helpen. Hoe bereiden we een dergelijk gesprek voor om dit doel te bereiken? Pittige oefening.
Gewenst resultaat: aanspreken op ongewenst gedrag en de bedrijfscultuur in ere houden.

Doeltreffend ‘NEE’ zeggen
Een manager kan ‘JA’ zeggen, maar moet ook ‘NEE’ kunnen zeggen. Waarom is ‘NEE’ zeggen vaak het moeilijkst? Oefeningen.
Gewenst resultaat: op een motiverende wijze eigen grenzen kunnen aangeven en ook die van de organisatie.

Conflictbehandeling
Wat is het voordeel van een conflict of meningsverschil? Hoe kunnen wij de wederzijdse belangen onderkennen en streven naar een harmonieuze samenwerking? Pittige oefening.
Gewenst resultaat: Conflicten of meningsverschillen met respect voor een ieder tegemoet treden.

Harry Schouten

Klik op de foto om meer te lezen over de trainer Businesstrainingen


Top
Van Kraaij Educatie