0487-745003

STAP-budget

Dankzij het STAP-budget kan jij studeren met €1.000,- subsidie.
Lees op deze pagina alles over het aanvraagproces.

Wat is het STAP-budget?

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Het STAP-budget is een subsidie van de overheid waarmee jij een opleiding, training of cursus kunt volgen. Jaarlijks kun je één keer een STAP-subsidie aanvragen van maximaal €1.000,- inclusief BTW. Het is een gift van de overheid, waardoor jij jouw positie op de arbeidsmarkt kunt verbeteren, mits je jouw cursus of training succesvol afrondt.

In 2023 zijn er verschillende aanvraagrondes waarin jij jouw STAP-budget kunt aanvragen. 

Op maandag 3 juli, om 10:00 kun jij weer proberen STAP-budget aan te vragen.

STAP-budget aanvragen

Heb je een cursus of training gezien bij ons en wil je deze graag gefinancierd hebben met de STAP-subsidie?

Bekijk ons cursusaanbod en bepaal hoeveel subsidie je hiervoor nodig hebt. We leggen je graag uit hoe STAP-budget aanvragen bij UWV werkt. Kan je onze hulp gebruiken? We zijn tijdens kantooruren bereikbaar via telefoon en e-mail.

1. Cursus kiezen

Kies een training of cursus uit ons aanbod. Jouw cursus moet starten binnen drie maanden waarin je het STAP-budget aanvraagt.

2. Aanmelden

Meld je aan voor de training of cursus via onze website. Je krijgt van ons bevestiging per mail. 
Bewaar jouw STAP-aanmeldingsbewijs
 goed want deze heb je nodig voor de subsidieaanvraag bij UWV. 

3. STAP aanvragen

Vraag tijdens een aanvraagronde jouw STAP-budget aan bij het STAP-portaal van UWV. Binnen vier weken krijg je een statusupdate van het UWV.

4. Aan de slag

Aanvraag toegekend? Stuur ons de bevestiging van UWV zodat we jouw inschrijving definitief kunnen maken. Maar is jouw aanvraag afgekeurd? Je mag jouw cursus of training kosteloos annuleren, mits 14 dagen vóór de startdatum.

Aanvraagperiodes STAP-budget

STAP-budget aanvragen kan bij UWV in een aantal aanvraagperiodes. Dit doen ze om te voorkomen dat het volledige subsidiebedrag voor dit jaar in één keer op gaat. Zo’n aanvraagperiode is ruim, maar meestal is het budget al de eerste dag op. We adviseren je daarom om op tijd in de wachtrij te gaan staan voor jouw gewenste tijdvak.

 • 3 juli 2023, vanaf 10.00 uur 
 • 4 september 2023, vanaf 10.00 uur 
 • 1 november 2023, vanaf 10.00 uur

Veelgestelde vragen cursussen

Met STAP-budget kun je een cursus volgen die jouw meer kansen geeft op de arbeidsmarkt. STAP-budget wordt eerst als voorschot uitgekeerd aan de opleider.

Afronden cursus
Wanneer je STAP-budget toegekend krijgt, moet je er alles aan doen om de cursus af te ronden. Een cursus is (succesvol) afgerond:

 • wanneer je een diploma of certificaat ontvangt, of,
 • wanneer je kunt laten zien dat je ten minste 80% van de cursus hebt bijgewoond en/of eraan hebt deelgenomen.

Na het afronden van de cursus, leveren wij als opleider een bewijs van deelname aan bij UWV. Hierin staat dat je de cursus hebt afgerond.

Wijzigingen en meldingen
Lukt het niet om de cursus geheel of op tijd af te ronden? Geef dit aan UWV door. Laat het ook weten als je niet aan de overige subsidieverplichtingen kunt voldoen. Zijn er omstandigheden die van belang zijn voor de subsidie die kunnen leiden tot een wijziging, intrekking of vaststelling? Dan moet je dit ook melden. Geef bij jouw melding een toelichting en voeg eventueel belangrijke documenten toe. Wijzigingen of meldingen kun je doorgeven via Mijn STAP-budget.

Je kunt inloggen op ‘Mijn STAP-budget’ via mijn.stapuwv.nl. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.

Op Mijn STAP-budget kun je veel dingen zelf regelen, zoals:

 • jouw aanvraag starten via de tegel ‘Vraag STAP-budget aan’
 • jouw aanvraag inzien via de tegel ‘Mijn aanvragen’
 • een wijziging doorgeven via de tegel ‘Stel een vraag’
 • jouw aanvraag annuleren via de tegel ‘Mijn aanvragen’

Meewerken aan onderzoek rechtmatigheid
Met de ontvangst van STAP-budget ga je akkoord met onderzoeken naar de rechtmatigheid van het verstrekken van de subsidie. Wij kunnen daarvoor een steekproef doen. We vragen je dan om inlichtingen te geven die we nodig hebben voor evaluatie van deze regeling. Jouw medewerking hieraan is verplicht.

Terugvordering en mogelijke uitsluiting
Als jij je niet aan de verplichtingen houdt die bij STAP-budget horen, kan UWV de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Ook kun je voor ten hoogste 2 jaren worden uitgesloten van verdere toegang tot een subsidieaanvraag. Het niet nakomen van de verplichtingen moet dan wel jouw schuld zijn.

Verplichtingen nalezen
Wil je jouw verplichtingen nog eens nalezen dan kun je deze terugvinden in de regeling. Vooral de artikelen 14, 15, 18 en 29 zijn belangrijk.

Om het STAP-budget aan te kunnen vragen bij UWV moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
Om erachter te komen of je in aanmerking komt voor een STAP-subsidie kun je ook de precheck doen van UWV.

 • Je bent tussen achttien jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Je bent in loondienst, ondernemer of je hebt momenteel geen werk.
 • In de afgelopen 2 jaar ben je minstens 6 maanden verzekerd geweest voor volksverzekeringen.
 • Je ontvangt momenteel geen studiefinanciering, een tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering.
  Het Levenlanglerenkrediet is hierop een uitzondering.
 • Je mag één keer per kalenderjaar een cursus of training volgen waarbij je deze STAP-subsidie hebt aangevraagd en/of ontvangen.
 • Ook moet er nog STAP-budget beschikbaar zijn bij UWV.
 • Jouw cursus of training start binnen drie maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak bij UWV.
 • Verder moet je tijdens je cursus of training minimaal 80% aanwezig zijn.
 • Tenslotte moeten onze cursussen geregistreerd staan in het scholingsregister van DUO.

Inloggen op Mijn STAP-budget kan alleen met DigiD. Nog geen DigiD? Vraag jouw DigiD aan. Wees op tijd. Het kan 5 dagen duren voordat je jouw DigiD ontvangt.

Een deelnemer kan meerdere aanvragen doen, maar kan slechts één keer per kalenderjaar het STAP-budget toegekend krijgen. Let op, het is niet relevant of deelnemer het maximale subsidie budget heeft aangevraagd. Het is één toekenning per kalenderjaar. Indien een aanvraag is afgewezen kan de indiener een andere aanvraag indienen. Aanvragen die in een tijdvak niet in behandeling kunnen worden genomen in verband met uitputting van het budget, zullen opnieuw moeten worden ingediend in een volgend tijdvak (geen wachtlijst).

Zodra een nieuwe aanvraagperiode voor STAP-budget start, gebruikt UWV een wachtrij. De wachtrij is bedoeld om jouw positie te bepalen en de aanvragen zorgvuldig af te handelen.

Als je vóór 10:00 uur op “Aanvragen STAP-budget” klikt, zie je de melding ‘Wachtrij nog niet actief’. Vanaf 10:01 uur wordt jouw positie in de wachtrij willekeurig bepaald.

Klik je na 10:01 uur op “Aanvragen STAP-budget” dan wordt jouw positie bepaald op volgorde van binnenkomst.

Dat je ook andere voorzieningen van UWV ontvangt heeft geen gevolgen voor jouw kansen op STAP-budget. Andersom heeft jouw STAP-budget ook geen gevolgen voor voorzieningen die je van UWV ontvangt.

Om in aanmerking te komen voor STAP-budget maakt het niet uit of je wel of geen uitkering ontvangt. Voorwaarde om STAP-budget te ontvangen is dat je een link met de Nederlandse arbeidsmarkt hebt. Dat betekent dat je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent en in de afgelopen 2 jaar in Nederland werkte, een uitkering ontving of bij een gemeente stond ingeschreven.

Wanneer je STAP-budget toegekend krijgt, moet je er alles aan doen om de cursus af te ronden. Wanneer je de opleiding start en deze niet afmaakt of niet genoeg aanwezig bent, ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van de opleiding. Een cursus is (succesvol) afgerond als je een certificaat of diploma hebt behaald of als je meer dan 80% van de scholing hebt bijgewoond. Je ontvangt een bewijs van deelname van ons om dit aan te tonen aan UWV. Ook ben je verplicht om wijzigingen en meldingen door te geven aan UWV. Lukt het bijvoorbeeld niet om de cursus geheel of op tijd af te ronden? Geef dit dan aan ons en UWV door.  Wijzigingen of meldingen kun je doorgeven bij UWV via Mijn STAP-budget. Meer informatie hierover kun je vinden op stapuwv.nl/voorwaarden.

Het STAP-budget is een gift. Het budget wordt eerst als voorschot toegekend en direct uitbetaald aan ons, de opleider. Na het afronden van de scholing kunnen wij het Bewijs van Deelname uploaden in het STAP Opleidersportaal. Na het uploaden wordt het voorschot omgezet in een definitieve toekenning.

Wanneer de cursus voortijdig wordt gestopt door de opleider buiten jouw schuld om, dan heb je recht om in hetzelfde kalenderjaar opnieuw een aanvraag te doen bij UWV. Of je STAP-budget krijgt, hangt af van of er nog budget beschikbaar is.

Je kunt tot 14 dagen voor start cursus kosteloos annuleren. Daarna gelden de algemene consumentenvoorwaarden van het NRTO en betaal je 50% van de oorspronkelijke cursusprijs.

Voordat je jouw opleiding kunt annuleren bij UWV, dien je jezelf eerst uit te schrijven voor de cursus bij ons. Zodra je voor de cursus bent uitgeschreven bij ons, kun je de annulering doorgeven door in te loggen op ‘Mijn STAP-budget’ via mijn.stapuwv.nl. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig. Via de tegel ‘Mijn aanvragen’ vind je een knop ‘Annuleren aanvraag’ waarmee je de annulering kunt doorgeven.

UWV verwerkt de annulering van jouw aanvraag en je ontvangt daarvan zowel per post als digitaal een brief. De digitale brief kun je ook raadplegen via de tegel ‘Mijn aanvragen’. Na al deze stappen is het STAP-budget ingetrokken. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitschrijven voor de cursus bij ons. UWV geeft dit niet door aan ons.

Geef bij ons aan dat je wilt stoppen met de cursus. Wij voeren daarna jouw bewijs van deelname op in het Opleidersportaal. Wij geven het ook voor jou door aan de afdeling die jouw subsidie beoordeelt. Er zal vervolgens telefonisch contact met jou worden opgenomen vanuit UWV waarin de reden van het stoppen met de cursus met jou wordt besproken. Als het nodig is zal UWV ook contact met ons opnemen. Je ontvangt daarna zowel per post als digitaal een brief met daarin de beslissing en de gevolgen van het stoppen met de cursus. De digitale brief kun je raadplegen door in te loggen met jouw DigiD op ‘Mijn STAP-budget’ via mijn.stapuwv.nl. Via de tegel ‘Mijn aanvragen’ kunt je de brief raadplegen. Na al deze stappen is het STAP-budget ingetrokken of vastgesteld. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitschrijven voor de cursus bij ons. UWV geeft dit niet aan ons door. Wanneer je de opleiding start en deze niet afmaakt of niet genoeg aanwezig bent, ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van de opleiding.

Je kunt tot 14 dagen voor start cursus kosteloos annuleren. Daarna gelden de algemene consumentenvoorwaarden van het NRTO en betaal je 50% van de oorspronkelijke cursusprijs. Wanneer je stopt terwijl de cursus al is begonnen, betaal je ook 50% over de nog niet afgeronde lessen.

De meeste cursussen stonden vorig jaar in onze brochure voor €950,- en zijn door de inflatie nu €995,-. 

Door een nieuwe inschatting van de waarde van bepaalde cursussen door de feedback die we van de deelnemers vorig jaar hebben gekregen en komen sommige cursussen zoals Canva hoger uit dan vorig jaar.

Vorig jaar werden de meeste cursussen vergoed door de subsidieregeling NL Leert Door. Dit jaar kun je STAP-budget aanvragen óf de cursus zelf bekostigen. 

Bij de inschrijving kun je zien of een cursus online of fysiek plaatsvindt. Indien een cursus online plaatsvindt, gebeurt dat meestal via Microsoft Teams of Zoom. Dit is dus geen vooraf opgenomen cursus. Fysieke cursussen vinden plaats in de Bogerd te Druten. Vindt een cursus online plaats? Dan zal deze nooit worden omgezet naar een fysieke cursus.

De docent neemt uiterlijk een week van tevoren contact met je op en zal je de link dan sturen naar de bijeenkomst in Zoom of Microsoft Teams. Let op! Wanneer je via Microsoft Teams een vergaderverzoek accepteert, verdwijnt deze uit jouw inbox. Microsoft zet deze dan meteen in jouw outlook agenda. De mail verdwijnt ook wanneer je geen outlookagenda hebt.

Ons aanbod

Blijf op de hoogte

Heeft u nog vragen?

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.