0487-745003

Loopbaan- en
ontwikkeladvies

Een loopbaanadviseur voor jouw medewerkers.

Loopbaan van jouw medewerkers

Om een leerrijke werkomgeving te creëren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van je personeel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers? Hoe verhoudt dit zich tot de arbeidsmarkt? En hoe kun je hier als leidinggevende samen met de medewerker op inspelen?

Ontwikkeltraject op maat

Je kunt SLIM-subsidie aanvragen om een loopbaanadviseur in te schakelen om een traject te starten met jouw medewerkers. In dit traject wordt er gekeken naar de vaardigheden en kwaliteiten van medewerkers en hun (toekomstige) loopbaan mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart met een traject tussen één van onze loopbaanadviseurs en een medewerker. In dit traject wordt gekeken naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief daarvan. Daarnaast worden de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten van je medewerker inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstige loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt.

Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van medewerkers en kan daarnaast behulpzaam zijn voor de strategische planning van je bedrijf.

Vrijblijvend intakegesprek

Swen, SLIM-adviseur

Heb je nog vragen?

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Jouw organisatie doorlichten?

Je kunt SLIM-subsidie aanvragen om een externe adviseur in te schakelen om jouw bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht, opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar jouw bedrijf vervolgens direct mee aan de slag kan.

Strategisch plan

De veranderingen op de arbeidsmarkt (denk aan steeds verdergaande technologische mogelijkheden, robotisering en digitalisering) kunnen invloed hebben op de benodigde vaardigheden en organisatiestructuur van je bedrijf. Voor de strategische planning van je bedrijf kan het nuttig zijn om eens in de zoveel tijd inzichtelijk te krijgen wat de veranderingen betekenen voor je organisatie en medewerkers.

Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel en de omgeving waarin je bedrijf opereert. Een plan laat niet alleen de huidige stand van zaken zien, maar kijkt ook naar de gevolgen van trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering. Hierbij is specifiek aandacht voor de verwachte benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers. Het plan bevat een maatwerkadvies waar je bedrijf direct mee aan de slag kan.

Vrijblijvend intakegesprek

Roxy, SLIM-adviseur