Extra ondersteuning op school


Metacognitieve vaardigheden: “Denk anders, leer meer”

Van Kraaij Educatie kan ondersteuning bieden op het gebied van metacognitieve vaardigheden. Daarbij maken wij gebruik van de methode “Denk anders, leer meer” van Ferdinand Brand, aangevuld met diverse andere studievaardigheidstools. De methode bestaat uit 4 mentale concepten die het leerrendement radicaal verbeteren.

Dat zijn:

• Mindset: het creëren van een growth mindset;
• Modi: afwisselen tussen focusmode en free mode;
• Modelleren: bewustwording van het eigen leergedrag;
• Motivatie: autonomie, relatie en competentie.

Docenten van Van Kraaij Educatie zijn hierin intern geschoold. Toevallig hebben we op vrijdag 25 september 2020 weer een interne training verzorgd aan nieuwe bijlesdocenten.

De cursus “Denk anders, leer meer” bestaat in totaal uit 8 lesuren (8 weken) en gaat in op bovenstaande thema’s, gecombineerd met praktische studievaardigheden zoals:

• Tips voor agendagebruik (denk aan het gebruik van afkortingen en het handig noteren van huiswerk);
• Tips voor plannen (denk aan de salami- en pomodoromethode);
• Tips voor het leren van talen;
• Tips voor de exacte vakken;
• Tips voor de gammavakken;
• Tips voor het maken van toetsen;
• Ezelsbruggetjes.


Vakinhoudelijke ondersteuning

We hebben veel kennis en ervaring in huis om voor alle schoolvakken op alle niveaus inhoudelijke ondersteuning aan te bieden.

Kleine groepjes

De ervaring leert dat werken in kleine groepjes het meest effectief is. Alle leerlingen kunnen dan een actieve bijdrage leveren. We werken in groepjes van maximaal 10 leerlingen, met een voorkeur voor 6 tot 8 leerlingen. Het heeft de voorkeur om deze groepjes (bij metacognitieve vaardigheden) in te delen naar leerjaar en/of niveau. Bij de vakinhoudelijke ondersteuning heeft het uiteraard de voorkeur om de groepjes in te delen per schoolvak. Een groepsindeling op basis van een combinatie van leerjaar én schoolvak is natuurlijk het allerbeste, maar op dit moment weten wij niet hoe de beoogde 90 deelnemers zijn verdeeld naar leerjaar en ondersteuningsbehoefte.

Toegang tot online lesmateriaal

Alle deelnemende leerlingen en hun ouders krijgen gratis toegang tot onze online leeromgeving. We beschikken over een kennisbank met diverse filmpjes, quizzen en additioneel lesmateriaal. Denk hierbij enerzijds aan vakinhoudelijk materiaal (zoals een filmpje waarin onze eigen wiskundedocent de Stelling van Pythagoras uitlegt) en anderzijds aan filmpjes van Sanne Peters waarin zij de leerlingen meeneemt in studievaardigheden.

Ouders betrekken

Het is van meerwaarde om ook ouders te betrekken bij het leerproces. We beschikken over materiaal en er is zelfs een “cursus” voor ouders mogelijk: “De huiswerkcoach”, over hoe ouders kinderen thuis het beste kunnen helpen met huiswerk.

Daarbij gaan we in op:

• Pubergedrag
• Leeromgeving
• Agendagebruik
• Maakwerk
• Leerwerk

Deze cursus zal online te volgen zijn via onze online leeromgeving, maar we kunnen ook een of enkele bijeenkomsten verzorgen op uw school of in de theaterzaal van D’n Bogerd.

Daarom ondersteuning bij u op school

  • Persoonlijk
  • Door o.a. oud leerlingen van de school zelf
Heeft uw school interesse in een samenwerking?
Wij helpen graag!
Top
Van Kraaij Educatie