SLIM Subsidie

Maak gebruik van de SLIM-subsidie en ga ook met je onderneming naar een hoger niveau!

Elke ondernemer moet daadkrachtig kunnen inspelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen. Dat kan alleen met goed gemotiveerde medewerkers die hun vakkennis bijhouden en op meerdere plekken inzetbaar zijn. In dat geval zit het goed met de employability in je bedrijf. Employability is een mooi woord voor optimale inzetbaarheid van het personeel. Want, in welke branche je ook actief bent, er worden voortdurend nieuwe eisen aan je werknemers gesteld doordat de technologie verandert, beroepen veranderen of de markt verandert. Daar wil je op voorbereid zijn. Dat kan alleen als je blijft investeren in de (vak)kennis en vaardigheden binnen je team. Alleen dan houd je hen breed inzetbaar, nu en in de toekomst. Als je investeert in de employability van je personeel ben je als bedrijf slagvaardiger en flexibeler.

SLIM subsidie
Maurice Holla

''Als je investeert in de employability van je personeel ben je als bedrijf slagvaardiger en flexibeler.''

Maurice Holla, eigenaar eReM-Consultancy

Van Kraaij Educatie is een unieke samenwerking aangegaan met eReM-Consultancy. Deze organisatie kan u als ondernemer helpen met interne arbeidsmarktvraagstukken. De dienstverlening wordt kostenneutraal uitgevoerd, met behulp van de SLIM-subsidie. 

Waar kan eReM-Consultancy u als MKB-ondernemer mee van dienst zijn?

1. Het doorlichten van uw eigen organisatie

De veranderingen op de arbeidsmarkt (denk aan steeds verdergaande technologische mogelijkheden, robotisering en digitalisering) kunnen invloed hebben op de benodigde vaardigheden en organisatiestructuur van je bedrijf. Voor de strategische planning van je bedrijf kan het nuttig zijn om eens in de zoveel tijd inzichtelijk te krijgen wat de veranderingen betekenen voor je organisatie en medewerkers.

eReM-Consultancy kan je helpen om je bedrijf door te lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bedrijf vervolgens direct mee aan de slag kan.

Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel en de omgeving waarin je bedrijf opereert. Een plan laat niet alleen de huidige stand van zaken zien, maar kijkt ook naar de gevolgen van trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering. Hierbij is specifiek aandacht voor de verwachte benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers. Het plan bevat een maatwerkadvies waar je bedrijf direct mee aan de slag kan.

2. Loopbaan/ontwikkeltrajecten op maat voor uw werknemers

Om een leerrijke werkomgeving te creëren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van je personeel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers? Hoe verhoudt dit zich tot de arbeidsmarkt? En hoe kun je hier als leidinggevende samen met de medewerker op inspelen?

Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart met een traject tussen één van onze loopbaanadviseurs en een medewerker. In dit traject wordt gekeken naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief daarvan. Daarnaast worden de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten van je medewerker inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstige loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt.

Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van medewerkers en kan daarnaast behulpzaam zijn voor de strategische planning van je bedrijf.

3. Uw eigen ontwikkelmethode creëren voor al uw arbeidsmarktvraagstukken.

eReM-Consultancy bv kan je ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in je onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. eReM-Consultancy bv stimuleert om al succesvol bewezen projecten verder uit te breiden of op te schalen. Ook is het mogelijk subsidie aan te vragen om nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen in te voeren of te bedenken.

4. Het bieden van een of meerdere praktijkleerplaatsen binnen uw eigen organisatie.

De veranderingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden. Daarom kan bij-, op- of omscholing van huidige werknemers of juist van werkzoekenden hard nodig zijn. Het aanbieden van een praktijkleerplaats in je bedrijf voor het behalen van een MBO-diploma, MBO-certificaat of praktijkverklaring in de derde leerweg kan dan een manier zijn om hierin te voorzien.

De 3e leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. Zo’n traject kan leiden tot een MBO-diploma, MBO-certificaat of een praktijkverklaring. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en biedt tegelijkertijd kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat ze bijvoorbeeld geen startkwalificatie bezitten. Daarnaast is het ook aantrekkelijk voor volwassenen, omdat het ruimte biedt voor de verkorting van de opleiding voor medewerkers die al de nodige werkervaring hebben.

Aanmelden SLIM-subsidie

Je kunt je aanmelden voor de SLIM-subsidie via Van Kraaij Educatie. We zullen je vervolgens in contact brengen met eReM-Consultancy.

Heb je nog vragen?

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.