Sector Retail

SAMEN NAAR EEN HOGER NIVEAU

De sector Retail wordt hard getroffen door de gevolgen van het Coronavirus. Dit vraagt van de werknemers en de werkgevers een enorme veerkracht. Een onzekere tijd die veel van ons vraagt. De uitdagingen zijn niet voor alle branches hetzelfde. De foodsector, de interieurinrichting, tuincentra en nog andere branches sluiten het jaar positief af. Dit in tegenstelling tot de kledingbranche, de schoenenbranche, consumentenelektronica en nog andere sectoren die aanmerkelijk minder omzet realiseren. Daarnaast hebben veel branches te maken met een groeiende concurrentie in de online bestedingen.

De arbeidsmarkt was en is volop in beweging. Werkgevers en werknemers kunnen elkaar vinden door goede afspraken te maken over het veranderende werk en de gewenste ontwikkelingen. Werknemers hebben meer dan ooit behoefte aan vertrouwen, betekenisvol werk en persoonlijke ontwikkeling.

Sector Retail

Om deze uitdagingen te overwinnen is goed werknemerschap en leiderschap nodig.
Voor werknemers, werkzoekenden, zzp’ers en ondernemers bieden wij een scala aan ontwikkelings- en ondersteunende diensten aan. Ondersteunende diensten die voor het overgrote deel gefinancierd worden vanuit de subsidie Nederland Leert Door Sectoraal Maatwerk.

Door subsidies nu financieel extra aantrekkelijk om te ontwikkelen

Vanaf februari 2022 kunnen we ruim 5.000 werknemers, ondernemers en werkzoekenden adviseren, coachen en trainen op kennis en vaardigheden. De overheid neemt het grootste deel van de investering voor haar rekening. Werkgevers betalen soms een bijdrage. Cursussen en trainingen zijn zelfs volledig kosteloos, omdat het samenwerkingsverband voor cofinanciering vanuit het bedrijfsleven en andere organisaties heeft gezorgd.

Partners

Heb je nog vragen?

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.