Agrarische sector

SAMEN NAAR EEN HOGER NIVEAU

De agrarische sector is traditioneel een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. De sector agrarisch staat bekend om zijn innovatie en hoge productiviteit. De huidige uitdagingen liggen op het gebied van milieubelasting door de emissie van stikstof en methaan, de ecologische gevolgen van het inzetten van bestrijdingsmiddelen en het voorkomen van overdraagbare dierziekten.

De agrarische sector is door deze uitdagingen gedwongen om een omschakeling te maken naar de zogenaamde circulaire of kringloop Landbouw. De dierhouderij dient zich meer te richten op het verwerken van bijproducten in diervoeders, het verminderen van de belasting van het milieu en de productie van een hoogwaardig dierlijk product met extra aandacht voor de voedselveiligheid. De consument is gevoelig voor garanties ten aanzien van de voedselveiligheid. Dit biedt kansen voor de verkoop in de korte keten. Lokale afzet groeit en verstevigt het contact tussen producent en consument.

Sector Agrarisch

Deze omschakelingen vereisen kennis over de samenstelling en het gebruik van diervoeding grondstoffen en de behoefte van de dieren. Deze kennis wordt binnen het programma Nederland Leert Door Sectoraal Maatwerk in de vorm van cursussen aangeboden. Volop aandacht is er voor het gebruik van bijproducten en technologische ontwikkelingen voor de vermindering van de belasting van het milieu. Op dit vlak van korte keten afzet wordt ondersteuning geboden door met name begrippen als voedselveiligheid en duurzame landbouw binnen de marketingstrategie te verduidelijken en in te zetten.

Door subsidies nu financieel extra aantrekkelijk om te ontwikkelen

Vanaf februari 2022 kunnen we ruim 5.000 werknemers, ondernemers en werkzoekenden adviseren, coachen en trainen op kennis en vaardigheden. De overheid neemt het grootste deel van de investering voor haar rekening. Werkgevers betalen soms een bijdrage. Cursussen en trainingen zijn zelfs volledig kosteloos, omdat het samenwerkingsverband voor cofinanciering vanuit het bedrijfsleven en andere organisaties heeft gezorgd.

Partners

Heb je nog vragen?

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.