Cursus Engels – Meetings

In deze cursus leer je actief deel te nemen aan een vergadering waar Engels de voertaal is.
Modules
Deze cursus bestaat uit de volgende 6 modules:
Module 1: Opening a meeting
Module 2: Presenting information
Module 3: Problem-solving
Module 4: Explaining and clarifying
Module 5: Agreeing and disagreeing
Module 6: Summarizing and closing

Elke module bestaat uit de volgende onderdelen:
- Context (hier wordt het onderwerp geïntroduceerd)
- Presentation and practice (de benodigde taal en grammatica wordt hier aangeboden en geoefend)
- Tips
- Consolidation (oefeningen om het geleerde toe te passen)
- Reference (een overzicht met nuttige zinnen en woorden)
- Review (extra oefeningen)


Doelgroep / voorkennis
Deze cursus is relevant voor iedereen vanaf 18 jaar die (beter) in het Engels wil kunnen vergaderen met zakelijke relaties. Om deel te nemen aan deze cursus moet je een basiskennis hebben van het Engels (A2-niveau).


Niveau
MBO/HBO


Doelstelling
Na het afronden van de cursus kun je:
- Beter zakelijk corresponderen met Engelstalige klanten
- Actief aan een vergadering deelnemen op B1-niveau
- Zakelijk jargon gebruiken op B1-niveau


Studieduur
De studieduur is verdeeld over een periode van 8 weken.


Startdatum
Er zijn 6 startmomenten. Van januari 2021 t/m juni 2021 kun je maandelijks starten.


Fysiek of online
Deze cursus zal fysiek plaatsvinden in D’n Bogerd te Druten, mits de coronamaatregelen dit toelaten. Indien de maatregelen dit onverhoopt niet toelaten, zal de cursus online worden verzorgd via Microsoft Teams.


Planning
Zodra de planning bekend is, kun je de lesmomenten vinden in het online inschrijfformulier.


Studiebelasting
Deze cursus bestaat uit 8 live bijeenkomsten van 1 uur, aangevuld met 8 uur zelfstudie. De totale studiebelasting bedraagt 16 uur. Gedurende het hele traject heb je persoonlijk contact met de docent.


Online lesmateriaal
Je krijgt toegang tot grammaticafilmpjes van de docenten.


Fysiek lesmateriaal
Je ontvangt twee lesboeken: Meetings B1-B2 en Business English Language Practice B1-B2.


Normale prijs
€525 Gratis!


Certificering
Na afronding ontvang je een bewijs van deelname.
Top
Van Kraaij Educatie