0487-745003

Cursus Positieversterking Professional Bedrijventerrein

Deze cursus besteedt aandacht aan het ontwikkelen van de werkwijze van de professional bedrijventerrein op praktisch, professioneel en persoonsgerichte gebied. Door je te ontwikkelen op de aspecten waar behoefte aan is om de uitvoeringskracht op bedrijventerreinen te vergroten. Kortom, je beschikt na deze cursus over de juiste kennis en vaardigheden.

Inschrijven
Startdata
    Nog geen nieuwe startdata gepland. Schrijf je in op de interesselijst.
Bekijk alle startdata
Kosten
Op aanvraag
Afdeling & vakgebied

Jezelf ontwikkelen en daardoor je bedrijventerrein.
Structurele versterking huidig functioneren.
Meer toekomstkansen door betere arbeidsmarktpositie.
Kosteloze opleiding dankzij de overheidssubsidie NL Leert Door Sectoraal Maatwerk.

Professionals bedrijventerrein moeten over een ongekend groot arsenaal aan kennis, vaardigheden en competenties beschikken. Immers, op bedrijventerreinen stormt, meer dan ooit, een weergaloze waaier aan uitdagingen af. Van energietransitie tot krappe arbeidsmarkt. En van cybersecurity tot behoud van waarde. 

Professional bedrijventerrein: veelzijdig capabel
Naast die urgente uitdagingen moet een professional bedrijventerrein ook over het vermogen beschikken om met de meest uiteenlopende doelgroepen te kunnen communiceren en ‘polderen’. Van gemeente functionaris tot het bestuur van de ondernemingsvereniging voor de bedrijven óp het terrein. 

Door jezelf als professional bedrijventerrein te ontwikkelen, ontwikkel je het bedrijventerrein. 
Kortom, een goede professional bedrijventerrein is een ongekende duizendpoot. Zijn of haar belangrijkste competentie? Het kunnen aanboren van het juiste organiserend vermogen om het bedrijventerrein voort te stuwen in de vaart der volkeren. De eisen die aan een professional bedrijventerrein worden gesteld zijn alleen haalbaar als deze sleutelfunctionaris niet alleen het bedrijventerrein ontwikkelt, maar ook zichzelf! Niet ad hoc, maar op de lange termijn. Succesvolle professionals bedrijventerreinen scholen zichzelf permanent bij.

Praktisch, persoonlijke én professionele versterking
Een inmiddels cruciaal ankerpunt in die versterking is de bewezen cursus Positieversterking Professional Bedrijventerrein van Stichting CLOK. Dit opleidingstraject is gericht op:
 
Het versterken van de huidige positie van de professional bedrijventerrein.
Met in het directe kielzog daarvan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden.De professional wordt daardoor nog waardevoller in zijn/ haar huidige of toekomstige functie.

Praktisch, professioneel en persoonsgerichte werkwijze
Deze cursus besteedt aandacht aan het ontwikkelen van de werkwijze van de professional bedrijventerrein op praktisch, professioneel en persoonsgerichte gebied. Door je te ontwikkelen op de aspecten waar behoefte aan is om de uitvoeringskracht op bedrijventerreinen te vergroten. Kortom, je beschikt na deze cursus over de juiste kennis en vaardigheden.

Ontwikkeling cruciale vaardigheden professional bedrijventerrein:

Leren verbinden met relevante partijen en belangen.
Professioneler opereren op het vlak van organiserend vermogen.
Helder communiceren met alle betrokkenen.
Oplossingsgericht bemiddelen in een divers krachtenveld van bedrijven en overheid.


Kosteloos persoonlijke & professionele ontwikkeling dankzij NL Leert Door
Dankzij de subsidie van Nederland Leert Door Sectoraal Maatwerk kunnen bedrijventerrein professionals deze cursus nu kosteloos volgen. Een mooie maatschappelijke impuls voor de versterking van de arbeidspositie van élke ambitieuze bedrijventerrein professional. 

Voor iedere professional die zich wil ontwikkelen
Een professional bedrijventerrein is niet één afgebakende functie. Veel functies die we op bedrijventerreinen of bij de overheid tegenkomen tellen één of meerdere facetten van de taken die een professional bedrijventerrein zou moeten beheersen. Die veelheid aan gezichtsbepalende beslissers die zich een professional bedrijventerrein zouden moeten kunnen noemen, is daarom groot.
Daarom is deze cursus onmisbaar voor iedereen die professioneel aan de slag wil met zijn of haar competenties als bedrijventerrein professional. Je leert competenties en vaardigheden waardoor je nog beter wordt in het versterken van het organiserend vermogen op jouw bedrijventerrein(en) en kantorenlocatie(s), zowel uit de private al publieke sector. 

Jij werkt bijvoorbeeld:
Bij een gemeente als beleidsmedewerker EZ, accountmanager bedrijven, beleidsmedewerker duurzaamheid of vergelijkbare functie.
Bij een parkmanagementorganisatie of beheerorganisatie van een kantorenlocatie.
Bij een provincie of ROM en staat aan het roer van toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Na de cursus:
Beschik je over de kennis en vaardigheden om je positie op de arbeidsmarkt als professional bedrijventerrein te optimaliseren, nu en in de toekomst.
Kun je de uitvoeringskracht op bedrijventerreinen vergroten.
Ken je de theorie van gebiedsondernemen en hoe je dit in praktijk brengt.
Heb je kennis van verschillende financieringsvormen en ondernemersfondsen.
Heb je kennisgemaakt met een tweetal toonaangevende bedrijventerreinen in Nederland.
Ben je thuis in het werkveld van de spelers, de samenwerkingen, de uitdagingen, de positie van het bedrijventerrein en de mogelijkheden om een bedrijventerrein toekomstbestendig te maken.
Weet je hoe je de staat van het organiserend vermogen en faciliterend vermogen in kaart brengt. Ook heb je dit met actiepunten inzichtelijk voor jouw terrein.
Weet je welke aspecten van belang zijn bij het uitvoeren van de energietransitie op een bedrijventerrein.
Heb je tastbare resultaten in handen in de vorm van een kwalitatief gewaarborgd certificaat van de KwaliteitsCommissie van CLOK.
Heb je een netwerk van vakgenoten opgebouwd.

Programma voor een verbetering van je positie

Met deze cursus zet je een volgende stap in je professionalisering. Je doet kennis op en ontwikkelt vaardigheden waar momenteel veel behoefte aan is in de maatschappij. In een compact programma van twee fysieke cursusdagen, een digitale les en enkele uren zelfstudie leer je wat er nodig is om jezelf te professionaliseren. 

Netwerken en kennisdeling voor een betere arbeidsmarktpositie
De startdag en slotdag vinden plaats op een toonaangevend bedrijventerrein op locatie bij één van de docenten. Zo krijg je, naast theorie, ook inzicht in de praktijk. Op de slotdag sluiten we af met een gezamenlijke netwerkborrel met alle cursisten. Stichting CLOK werkt, naast het vergroten van kennis en vaardigheden van bedrijventerreinprofessionals, ook aan een groeiend netwerk van vakgenoten en stimuleert kennisdeling binnen dit netwerk.


De geselecteerde docenten zijn op hun theoretisch en praktische kennis geselecteerd  
De docenten zijn zeer ervaren adviseurs en toonaangevende parkmanagers in Nederland. Zij hebben zichzelf ook geprofessionaliseerd met als resultaat een uitstekende arbeidsmarktpositie. Zowel in hun huidige werk én als zij hun vleugels elders zouden willen uitslaan.

Boyd Bartels, ervaren parkmanager.
Joep Jansen, senior-adviseur Ginder.
Herman Timmermans, voorzitter Stichting CLOK.
Herman G Idema, ervaren parkmanager.
Jos van Asten, ervaren parkmanager.
Roeland Tameling, ervaren parkmanager.
Jeroen Bosma, senior projectleider Stichting CLOK.
Ruben Schutte, senior projectleider Transitiemakers.
 

Nog geen nieuwe startdata gepland. Schrijf je in op de interesselijst.

Kun je niet op de lesdagen van de geplande cursus(sen)? Laat je gegevens achter op het interesseformulier en wij houden je op de hoogte over nieuwe cursussen.

Programma Startdag

Een introducerende ochtendmodule 
Je leert achtergrond, belang en theorie. Wat komt erbij kijken, wie zijn de spelers, hoe pak je het aan? Inhoudelijk identiek op drie locaties in Nederland. Zodat iedereen in zijn of haar regio aan de start staat.

Waarom is het van belang om de uitvoeringskracht op een bedrijventerrein te vergroten?
Wat is gebiedsondernemen en hoe breng je de waarde van een bedrijventerrein in kaart en onder de aandacht?
Hoe zorg je dat er samenwerking op gang komt op een bedrijventerrein? Wat is daarbij de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven?
Inzicht in de verschillende rollen en taken, doelen en taalgebruik tussen overheid en bedrijfsleven.
Welke instrumenten kun je inzetten om samenwerking op bedrijventerreinen te vergroten?
Welke hobbels kom je tegen en hoe kun je bruggen slaan?

Een praktische middagmodule
Een ervaren parkmanager vertelt zijn ervaring en neemt de deelnemers mee op een rondleiding.

Hoe op zijn terrein de samenwerking is ontstaan en ontwikkeld is.
Wat de voordelen zijn van de samenwerking en hoe brengt hij deze bij de bedrijven en andere stakeholders onder de aandacht?
Tegen welke hobbels loopt hij aan en hoe worden die overwonnen?
Wat is de rolverdeling tussen parkmanagement, bedrijfsleven, overheid en andere partijen?
Hoe houd je partijen betrokken?
Wat zijn de basistaken van een parkmanager? Wat zijn mogelijke aanvullende taken die veelal afhankelijk zijn van de ambities van de stakeholders? Wat is zijn/haar rol? Met welke stakeholders heeft deze te maken en wat zijn de krachtenvelden op bedrijventerreinen waar de parkmanager rekening mee dient te houden?
Hoe zijn het parkmanagement en de activiteiten gefinancierd?

Dag 2 Digitale Module

Module 1: Succesvol en duurzaam ondernemen
Ondersteunen en ontwikkelen van de bedrijven en hun werknemers om betekenisvol, succesvol en duurzaam te ondernemen door Willem van Veenendaal

 • Je leert een nog betere gesprekspartner te zijn voor de ondernemers en hun werknemers door actuele kennis en vaardigheden eigen te maken
 • Je leert uitdagingen en kansen voor een ondernemer te signaleren en hiervoor aanbevelingen te doen
 • Je leertondernemers met dezelfde problemen te verbinden en verbeter activiteten te initiëren
 • 1,5 uur digitaal sparren met de docent in groepsverband om de Routekaart voor excellent ondernemen eigen te maken

Module 2: Collectieve financiering met ondernemersfondsen 
Leren in je eigen tijd en interactieve digitale les door Herman Hoekstra

 • Je leert welke verschillende ondernemersfondsen er zijn en hoe je die kunt gebruiken op en voor een bedrijventerrein.
 • Je leert wat de verschillen, voordelen en nadelen van de verschillende fondsvormen zijn.
 • Je leert wat er nodig is om een fonds op te zetten.
 • 1,5 uur digitaal sparren met de docent in groepsverband.


Dag 3 Slotdag op locatie in Utrecht: donderdag 15 december 2022
Alle deelnemers (van drie locaties) komen plenair samen in Utrecht. Je leert een methodiek en past middels de methodiek het geleerde toe op de eigen situatie. We staan ook stil bij een duurzaam voorbeeld van de energietransitie.

Je leert hoe je de verschillende elementen van organiserend en faciliterend vermogen in kaart brengt en kunt beoordelen. Dit doen we in groepsverband met behulp van een door Stichting CLOK ontwikkelde bewezen methodiek.
Je brengt het organiserend en faciliterend vermogen in kaart voor een zelf uitgekozen bedrijventerrein. 
Na het in kaart brengen van de staat van het organiserend en faciliterend vermogen voor het door jou uitgekozen terrein bepaal je welk acties uitgevoerd kunnen worden om beide te versterken. Daarbij kijken we naar prioritering en wie je bij welke actie nodig hebt. Je hebt aan het einde een plan van aanpak voor het door jou uitgekozen terrein.

Op dag 3 neem je tevens deel aan een inspirerende rondleiding over bedrijventerrein Lage Weide; een toonaangevend terrein op het gebied van de energietransitie.
Inspirerende deelname aan praktijkvoorbeeld energietransitie met een rondleiding over bedrijventerrein Lage Weide. Een motiverend praktijkvoorbeeld, toegespitst op collectief aan de slag gaan met de energietransitie. De opgave van de energietransitie speelt op elk bedrijventerrein en kan een katalysator vormen om samenwerking vorm te geven en verder uit te bouwen.

 

Inschrijven Incompany

Kwalitatief gewaarborgd certificaat
Na afronding van de cursus ontvang je, op basis van aanwezigheid en actieve deelname, een certificaat. Dit is een kwalitatief gewaarborgd certificaat van de KwaliteitsCommissie van CLOK.

Inzicht in studiebelasting
Deze cursus bestaat uit twee volle lesdagen op locatie en een digitale les van maximaal 1 tot maximaal 1,5 uur. Ter voorbereiding vul je een intake-formulier in. De docenten gebruiken dit om de inhoud van de lesdagen af te stemmen op de behoeftes van de cursisten. De digitale les en de workshop op de laatste lesdag vergen huiswerkvoorbereiding. In totaal betreft dit maximaal 3 uren voorbereiding. 

Digitale Leeromgeving
Tijdens de cursus profiteer je van een digitale leeromgeving. Hierin delen we presentaties en ander lesmateriaal. Ook kunnen cursisten vragen aan docenten en aan elkaar stellen. 

Bij de cursus inbegrepen:
Lesmateriaal in een digitale leeromgeving.
Lunch, koffie, thee en water tijdens de start- en slotdag.
Een afsluitende borrel met alle deelnemers op de Slotdag.
Persoonlijk contact met de docenten.
Een rondleiding over twee voorbeeldbedrijventerreinen.
 

Inschrijven
Cursus Positieversterking Professional Bedrijventerrein krijgt gemiddeld een op basis van reviews

Inschrijven Incompany

Heb je nog vragen? Neem dan direct contact op!

Mail ons Bel ons

Mogelijk ook interessant voor jou

Incompany

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat je contactgegevens hier achter en we nemen contact met je op! Je kunt ook hier direct een afspraak in onze agenda plannen.